บริการ MRI เต้านม

สนใจขอนัดตรวจกรุณา คลิกที่นี่

   การตรวจเต้านมด้วย MRI จะเป็นการช่วยเสริมในการให้ข้อมูลโรคของเต้านมเพิ่มเติมคือ

 1.    ดูความผิดปกติเพิ่มเติมจากที่ตรวจพบโดยแมมโมแกรม
 2.    ตรวจเสริมในรายที่เต้านมมีความหนาแน่นมากและมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมสูง ผลการตรวจด้วยแมมโมแกรมและอุลตร้าซาวนด์แล้วไม่ชัดเจน
 3.    ตรวจดูความสมบูรณ์ของเต้านมที่เสริมไว้(เช่นเต้านมที่เสริมไว้รั่วหรือแตก)
 4.    แยกระหว่างเนื้อเยื่อแผลเป็นและเนื้อมะเร็งที่กลับมาเป็นซ้ำหลังการผ่าตัดไปแล้ว
 5.    ตรวจหาตำแหน่งก้อนเนื้อที่มีหลายๆก้อนในเต้านม
 6.    ตรวจเสริมดูว่ามีก้อนที่ตำแหน่งอื่นอีกหรือไม่ก่อนจะให้การรักษา
 7.    ตรวจเสริมดูว่ามะเร็งเต้านมนั้นแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นหรือผนังทรวงอกหรือไม่เพื่อบอกระยะของโรคและวางแผนการรักษา
 8.    ใช้ติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัดและหลังฉายรังสีรักษา
 9.    ใช้ดูผลการรักษาด้วยเคมีบำบัด
10.   แสดงความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมได้
11.   มองเห็นซีสท์ในเต้านมได้
12.   มองเห็นท่อน้ำนมขยายใหญ่ขึ้นได้
13.   มองเห็นก้อนเลือดในเต้านมได้
14.   สามารถเห็นต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วยได้
 
 
                     
 

             ส่วนใหญ่ในการทำ mri ของเต้านมในรายที่เป็นมะเร็งมักจะต้องฉีดสี(สารทึบแม่เหล็ก)การฉีดสีของ mri นั้นจะใช้ยาคนละชนิดกับการฉีดสีในเอ็กซเรย์หรือในเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่ได้ใช้รังสี ยาที่ใช้เป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้นมาโดยเฉพาะในการตรวจ mri เรียกว่า Gadolinium ปริมาณการฉีดยาจะน้อยกว่าประมาณ 1:10 ส่วนของการฉีดสีในเอ็กซเรย์ทั่วไป จึงมีโอกาสก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น คลืนไส้อาเจียน หรือแพ้ยา ต่ำมาก ในคนที่แพ้อาหารทะเล สามารถทำได้ โดยไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด 

             ในปี คศ. 1988 FDA ประกาศว่า Gadolinium ที่ใช้ใน MRI มีความปลอดภัยสูง ฤทธิ์ข้างเคียงมีเพียงเล็กน้อย คือ ปวดหัวเล็กน้อย หรือ คลื่นไส้ หรือมีช้ำตรงตำแหน่งที่ฉีด โอกาสที่แพ้ Gadolinium น้อยมากคือ น้อยกว่าหนึ่งในพัน Gadolinium ไม่เป็นสารกัมมันตรังสี และจะถูกขับออกจากร่างกายอย่างรวดเร็วทางไต

 
                            
 
 
                       
 
 
                                       
 
 
                                     
 
 
                                         
 
 
                 
 
 
                                
 
 
               
 
 
                  
 
 
                       
 
 
                       
                     
 
 
                     
 
 
                      
 
 
                        

สนใจขอนัดตรวจกรุณา คลิกที่นี่