การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ MRI

การเตรียมตัวก่อนการมาตรวจ MRI

  • ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร ยกเว้นการตรวจช่องท้องต้องงดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
  •         สุภาพสตรีกรุณางดแต่งหน้า โดยเฉพาะบริเวณดวงตา ในกรณีตรวจตรวจสมองและตา
  •       ถอดฟันปลอม กุญแจ บัตรเครดิต ปากกา นาฬิกา และเครื่องประดับที่เป็นโลหะ ออกจากตัวทั้งหมด
  •       สำหรับผู้ป่วยที่มีโลหะในร่างกาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่