ระบบออนไลน์ ให้คุณ มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดการตรวจ MRI

MRI สมองเป็นการตรวจในส่วนของเนื้อสมองด้วยเครื่อง MRI ทำให้ไม่ต้องเสี่ยงกับการฉีดสารทึบรังสี และการสวนสายยางเพื่อฉีดสี คนไข้สามารถกลับบ้านได้ทันทีที่ตรวจเสร็จ ดังนั้นการตรวจ MRI เนื้อสมองสามารถทำเป็นการตรวจสุขภาพด้วยก็ได้

**หมายเหตุ**
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท
(ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 7,200 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

MRA สมองเป็นการตรวจเส้นเลือดของสมมองด้วยเครื่อง MRI ทำให้ไม่ต้องเสี่ยงกับการฉีดสารทึบรังสี และการสวนสายยางเพื่อฉีดสี คนไข้สามารถกลับบ้านได้ทันทีที่ตรวจเสร็จ ดังนั้นการตรวจ MRA ของสมองสามารถทำเป็นการตรวจสุขภาพด้วยก็ได้ หรือผู้ที่มีประวัตอบิดาหรือมารดาเป็นเส้นเลือดในสมองโป่งพอง (Intracerebral Aneurysm) หรือเป็นเส้นเลือดในสมองแตก การตรวจ MRA เส้นเลือดสมองสามารถคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองโป่งพองได้อย่างดี

**หมายเหตุ**
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท
(ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 15,300 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

MRI ช่วยดูรอยโรคเกี่ยวกับกระดูกคอ เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้ในการพิจารณาหาแนวทางรักษา โดยเฉพาะอาการปวดบริเวณท้ายทอยและคอ หรือรู้ข้อมูลเพื่อที่จะได้วางแผนก่อนที่จะผ่าตัด หลังผ่าตัดยังสามารถใช้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลง เช่นแผลเป็นหรือการติดเชื้อ

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 7,200 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

MRI ช่วยดูรอยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้ในการพิจารณาหาแนวทางรักษา โดยเฉพาะอาการปวดหลังซึ่งพบบ่อย หรือรู้ข้อมูลเพื่อที่จะได้วางแผนก่อนที่จะผ่าตัด หลังผ่าตัดยังสามารถใช้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลง เช่นแผลเป็นหรือการติดเชื้อ เป็นตัวนำในการใช้ฉีดยา steroid เพื่อลดอาการปวด (spinal pain)

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 7,200 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

MRI ช่วยดูรอยโรคเกี่ยวกับกระดูกเอว เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้ในการพิจารณาหาแนวทางรักษา โดยเฉพาะอาการปวดหลังซึ่งพบบ่อย หรือรู้ข้อมูลเพื่อที่จะได้วางแผนก่อนที่จะผ่าตัด หลังผ่าตัดยังสามารถใช้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลง เช่นแผลเป็นหรือการติดเชื้อ เป็นตัวนำในการใช้ฉีดยา steroid เพื่อลดอาการปวด (spinal pain)

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 7,200 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

MRI ช่วยดูรอยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้ในการพิจารณาหาแนวทางรักษา โดยเฉพาะอาการปวดหลังซึ่งพบบ่อย หรือรู้ข้อมูลเพื่อที่จะได้วางแผนก่อนที่จะผ่าตัด หลังผ่าตัดยังสามารถใช้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลง เช่นแผลเป็นหรือการติดเชื้อ เป็นตัวนำในการใช้ฉีดยา steroid เพื่อลดอาการปวด(spinal pain)

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 21,600 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

สามารถตรวจในส่วนของ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ม้าม กระเพาะอาหาร ไต
และยังสามารถสร้างภาพก้อนเนื้องอกได้อย่างชัดเจน อาการหรือโรคที่ MRI มีประโยชน์ที่จะช่วยในการวินิจฉัย ก้อนเนื้องอกหรือ มะเร็งในช่องท้อง มีดังนี้

– ตัวเหลืองตาเหลืองคลื่นไส้อาเจียร เจ็บบริเวณชายโครง ท้องโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
– ตรวจหามะเร็งตับแต่เนิ่นๆ ในผู้ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท
(ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 11,700 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

MRI มีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะการตรวจอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ ซึ่งในสุภาพสตรีมีอวัยวะที่สำคัญคือมดลูกและรังไข่ สามารถตรวจได้ในสตรีมีครรภ์, ในเด็ก โดยไม่มีอันตรายใดๆต่อร่างกายมารดา, ทารกในครรภ์และเด็ก

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท
(ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 11,700 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

MRI มีความปลอดภัยสูง ไม่มี x-rays หรือรังสีที่จะดูดซึมตกค้างในร่างกาย สามารถตรวจได้ทุกวัยแม้เด็กแรกเกิดหรือหญิงมีครรภ์ และไม่มีอันตรายใดๆต่อร่างกาย จึงเหมาะที่จะใช้ตรวจหาโรคในช่องท้องได้โดยที่ยังไม่ต้องรอให้มีอาการ
ถือเป็นวิธีการตรวจอวัยวะภายในช่องท้อง(Check up)ได้ดีมากวิธีหนึ่ง

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท
(ไม่รวมค่าฟิล์ม)

ราคา : 18,900 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

การตรวจ MRI SHOULDER (หัวไหล่) เพื่อตรวจหาความผิดปกติของบริเวณหัวไหล่ กล้ามเนื้อหัวไหล่ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

** หมายเหตุ **

1. ราคานี้ต่อการทำ MRI 1 ส่วน และ 1 ข้าง

2. กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท

3. ไม่รวมค่าฟิล์ม

ราคา : 7,200 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

การตรวจ MRI ELBOW (ตรวจข้อศอก) สามารถตรวจพบการอักเสบ การฉีกขาดของเส้นเอ็น และกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกได้อย่างแม่นยำและชัดเจน ซึ่งท่านสามารถนำผลการตรวจไปรักษาต่อได้ทันที

** หมายเหตุ **

1. ราคานี้ต่อการทำ MRI 1 ส่วน และ 1 ข้าง

2. กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท

3. ไม่รวมค่าฟิล์ม

ราคา : 7,200 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

การตรวจ MRI Wrist (ตรวจข้อมือ) สามารถตรวจพบการอักเสบของกล้ามเนื้อ การทำงานของเส้นประสาท กระดูกข้อมือได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

** หมายเหตุ **

1. ราคานี้ต่อการทำ MRI 1 ส่วน และ 1 ข้าง

2. กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท

3. ไม่รวมค่าฟิล์ม

ราคา : 7,200 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

การตรวจ MRI Hip (สะโพก) เพื่อตรวจหาความผิดปกติของบริเวณสะโพก กล้ามเนื้อ และกระดูกได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

** หมายเหตุ **

1. ราคานี้ต่อการทำ MRI 1 ส่วน และ 1 ข้าง

2. กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท

3. ไม่รวมค่าฟิล์ม

ราคา : 7,200 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

อาการปวดเข่าสาเหตุหลักเกิดจาก การบาดเจ็บบริเวณเข่า
การอักเสบ การกระแทก หรือรับน้ำหนักมากเกินไป เป็นต้น

ตรวจ MRI Knee แล้วจะได้อะไร?

  • รู้สาเหตุความผิดปกติจากการบาดเจ็บ
  • สามารถบอกความรุนแรงของการบาดเจ็บ
  • สามารถบอกตำแหน่งที่บาดเจ็บอย่างแม่นยำ
  • สามารถนำผลที่ได้ ไปรักษาต่อได้ทันที

** หมายเหตุ **
1. ราคานี้ต่อการทำ MRI 1 ส่วน และ 1 ข้าง
2. กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 2,500 บาท
3. ไม่รวมค่าฟิล์ม

ราคา : 7,200 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

การตรวจสุขภาพทั้งร่างกายด้วย MRI เป็นการตรวจดูว่ามีก้อนเนื้องอก หรือมะเร็ง ในร่างกายที่ใดหรือไม่ โดยเฉพาะอวัยวะภายในซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้
ซึ่งสามารถตรวจพบก้อนมะเร็งในระยะต้นๆ ได้ก่อนที่จะมีอาการผิดปกติ ก็จะทำให้แพทย์ทำการรักษาได้รวดเร็ว ก่อนที่ก้อน หรือมะเร็งนั้นจะขยายใหญ่ หรือลุกลาม หรือแพร่กระจายไปทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนยากแก่การรักษา และผลการรักษาก็ไม่ดี

รายละเอียดการตรวจ

  • MRA Brain (เนื้อสมองและเส้นเลือด)
  • MRI Chest (ช่องอก)
  • Whole Spine (กระดูกสันหลังทั้งหมด)
  • Whole Abdomen (ช่องท้องทั้งหมด)

** หมายเหตุ **
กรณีฉีดสารทึบแสง ชำระเพิ่มครั้งละ 5,000 บาท

ราคา : 60,000 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะ คนไทยเท่านั้น)

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อทำการนัดหมายสำหรับคนไทย

เงื่อนไขสำหรับคนไทยเท่านั้น

1. ต้องไม่เป็นการสั่งตรวจจากแพทย์หรือโรงพยาบาล!!

2. แพคเกจออนไลน์ ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์, ใบเสร็จสำหรับประกันสังคม, ประกันชีวิต, สิทธิบัตรทอง และสิทธิราชการได้

3. การชำระเงิน รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินหลังตรวจเสร็จ สามารถชำระเงินสด สกุลเงินไทยบาท, บัตรเครดิต VISA/MasterCard เท่านั้น, โอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ, หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

4. หากต้องการปริ้นท์ฟิล์มเพิ่ม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มราคาแผ่นละ 200 บาท หากต้องการปริ้นท์ในวันถัดไปจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแผ่นละ 500 บาท

5. กรณีต้องการฉีดคอนทราส หรือ สารทึบแสงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,500 บาท ปริมาณจำนวนโดสขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวคนไข้ (ฉีดยาหรือไม่ รังสีแพทย์จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป)

6. กรุณาจองนัดหมายกับเราล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน

7. กรุณารอการยืนยันและติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทางเบอร์โทรศัพท์อีกครั้ง เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดก่อนการเข้ารับตรวจ, ช่วงเวลาให้ท่านทราบทันทีค่ะ