มาทำความรู้จักป้ายรูปแบบต่าง ๆ ในอาคาร MRI กันเถอะ

เครื่องสแกนร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เป็นเครื่องที่มีการปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องสแกนร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI จะมีผลในการดึงดูดวัสดุที่เป็นโลหะและยังสามารถส่งผลต่ออุปกรณ์หรือสิ่งของบางอย่างให้ได้รับความเสียหายได้อีกด้วย

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีการติดป้ายเตือนเพื่อกล่าวถึงข้อห้ามและสิ่งของต้องห้ามในพื้นที่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยป้ายเตือนที่ใช้มักจะถูกแบ่งออกเป็น 4 แบบหลัก ๆ คือ

เป็นป้ายที่มักจะติดไว้ที่หน้าห้อง MRI เพื่อเตือนว่าท่านกำลังเข้าสู่เขตสนามแม่เหล็กแรงสูงที่มีสนามแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดเครื่อง MRI ก็ตาม ซึ่งป้ายนี้มักจะมาพร้อมกับคำเตือนว่า ท่านไม่ควรนำอุปกรณ์ชนิดต่างๆเช่น บัตรเครดิต กุญแจ นาฬิกา โทรศัพท์ เครื่องกระตุ้นหัวใจ(Pacemaker) เข้าไปเพื่อความปลอดภัยของบุคคลภายในห้องและทรัพย์สินของท่าน

ใช้สำหรับติดในอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยในสนามแม่เหล็กของ MRI แต่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลการวินิจฉัย

ใช้ติดบนอุปกรณ์ที่มีการทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอันตราย และสามารถใช้งานได้ในสนามแม่เหล็กของ MRI ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) ชนิดที่เข้า MRI ได้ หรือ อุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลจากสนามแม่เหล็ก

ใช้ติดบนอุปกรณ์ที่สามารถถูกดึงดูดได้ด้วยสนามแม่เหล็ก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยในการนำเข้าไปในพื้นที่สนามแม่เหล็กอย่างห้อง MRI เพราะสามารถเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือบุคคลอื่น ๆ ได้