การฉีดสารทึบรังสีใน CT Scan คืออะไร?

 

การฉีดสารทึบรังสีหรือเรียกอีกอย่างว่าการฉีดสี คือการฉีดสารที่มีความไวต่อรังสีเพื่อให้ได้ภาพจากการตรวจเอ็กซเรย์มีความคมชัด และทำให้สามารถมองเห็นร่องรอยของโรคได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสารทึบรังสีที่ใช้ใน CT Scan จะเป็นสารที่มีชื่อว่า Iodinated contrast media

สารทึบรังสี Iodinated เป็นสารที่มีส่วนผสมของไอโอดีน ดังนั้นผู้ที่เป็นโรค ภูมิแพ้, หอบหืด, ไทรอยด์, โรคไต, แพ้อาหารทะเล หรือต้องสงสัยว่าตั้งครรภ์ จึงเป็นกลุ่มคนที่จำเป็นต้องระวังในการฉีดสารทึบรังสี และควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดสารทึบรังสีทุกครั้ง ถึงแม้ว่าสารทึบรังสี Iodinated จะมีผลต่อผู้ป่วยโรคไต แต่ก็ใช่ว่าผู้ป่วยโรคไตที่จำเป็นต้องทำการฟอกไตจะไม่สามารถฉีดสารทึบรังสีได้ เพียงแต่ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องทำการฟอกไตจำเป็นต้องฟอกไตทันทีหลังจากทำการตรวจ CT Scan ในกรณีที่มีการฉีดสารทึบรังสี นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเองหากมีการใช้ยารักษาโรคเบาหวานในกลุ่มของ Metformin และ Glucophage ก็มีความจำเป็นที่จะต้องงดยาหรือหันไปใช้ยารักษาโรคเบาหวานในกลุ่มอื่น ๆ ในช่วงก่อนทำการตรวจ 1 วัน และหลังทำการตรวจ 2 วัน เนื่องจากยารักษาโรคเบาหวานในกลุ่มนี้จะใช้วิธีการขับน้ำตาลออกทางไต เช่นเดียวกับสารทึบรังสีซึ่งสารทึบรังสี Iodinated จะถูกขับออกทางไตทั้งหมดภายในเวลา 24-48 ชั่วโมงหลังการฉีด

ในการตรวจ CT Scan เกือบทุกส่วนมักจะมีการฉีดสารทึบรังสี เพื่อความคมชัดของภาพและทำให้สามารถมองเห็นร่องรอยของโรคได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  การฉีดสารทึบรังสีหรือไม่ฉีดนั้นล้วนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เป็นผู้ตัดสินใจ