ข้อควรระวังก่อนเข้ารับการตรวจ MRI

 

 

การตรวจ MRI คือการเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยที่เครื่องตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI จะมีการปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงจากนั้นจะไม่มีอันตรายหรือผลข้างเคียงต่อร่างกาย แต่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงจากเครื่องตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI สามารถส่งผลต่อสิ่งที่มีส่วนผสมของโลหะผู้เข้ารับการตรวจจึงจำเป็นต้องพึงระวังในการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจ MRI เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เข้ารับการตรวจ

 

ข้อควรระวังก่อนเข้ารับการตรวจ MRI

 1. เนื่องจากอุโมงค์ตรวจมีขนาดกว้างราว 60-70 เซนติเมตร ผู้ป่วยที่กลัวที่แคบควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน เข้ารับการตรวจเพื่อหาวิธีแก้ไข เช่น ให้มีเจ้าหน้าที่ หรือญาติอยู่ในห้องตรวจด้วยขณะทำการตรวจ หรือแพทย์อาจพิจารณาให้ยานอนหลับร่วมด้วยเพื่อให้สามารถตรวจได้
 2. เป็นข้อควรระวังที่ต้องตรวจสอบก่อนการตรวจทุกครั้ง ในรายที่มีหรือใส่ ฝั่งอุปกรณ์บางอย่างในร่างกายเพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามในการตรวจ MRI ยกตัวอย่างเช่น
 • ผู้ที่ผ่าตัด มีคลิปหนีบหลอดเลือดในรายที่เป็นโรคเส้นเลือดโป่งพอง
 • ผู้ที่ผ่าตัด ใส่ลิ้นหัวใจเทียม (Cardiac Valve)
 • ผู้ที่ผ่าตัด ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Cardiac Pacemaker)
 • ผู้ที่ผ่าตัด ใส่อวัยวะเทียมภายในหู (Cochlea Implant)
 • ผู้ที่ผ่าตัด ใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ (Stent) หรือเส้นเลือดอื่น ๆ ยกเว้นขดลวดนั้นเป็นรุ่น MRI Compatible สามารถเข้าเครื่องได้และต้องได้รับคำยืนยันจากแพทย์ผ่าตัดก่อนได้รับการเข้าตรวจ
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์
 • ผู้ที่ฝั่งแร่ รักษาโรคมะเร็งบางชนิด
 • ผู้ที่จัดฟัน (Brace) จะไม่สามารถตรวจส่วน สมอง เส้นเลือดเลี้ยงสมอง ลำคอ กระดูกสันหลัง กระดูกต้นคอ ฯลฯ เพราะโลหะจะรบกวนภาพทำให้แพทย์แปรผลคลาดเคลื่อนได้
 1. อุปกรณ์เครื่องแต่งกายที่เป็นโลหะอื่น ๆ เช่น กิ๊บ กุญแจ ฟันปลอมถอดได้ ซิปต่าง ๆ นาฬิกา ปากกา ดินสอกรรไกร หูฟังของแพทย์ รถเข็นทั่วไป บัตรแถบแม่เหล็กทุกชนิด เหรียญ สร้อย ตุ้มหู ฯลฯ ที่เป็นโลหะจะต้องตรวจสอบและนำออกก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง