การดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในบทความนี้มีแจกอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ผู้ป่วยติดเตียง หมายถึง ผู้ป่วยที่สุขภาพร่างกายอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมจนต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวตลอดเวลา ซึ่งอาจพอที่จะขยับตัวได้บ้างแต่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองในเรื่องอื่น ๆ ได้ โดยเกิดจากสาเหตุมากมายไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยจากการเป็นโรคประจำตัว ประสบอุบัติเหตุ การผ่าตัดใหญ่ โดยผู้ป่วยที่มีอาการนอนติดเตียงอาจจะมีทั้งผู้ป่วยที่ยังรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวนอกจากนี้แล้วการนอนติดเตียงยังเป็นภาวะที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงตามมามากมาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ เช่น การเกิดแผลกดทับ เกิดการขาดอาหารอย่างรุนแรง เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการนอนติดเตียงที่ต้องมาดูแลกันเองที่บ้าน ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลป่วยจึงมีความสำคัญที่จะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียงจึงมีวิธีที่ผู้ดูแลควรรู้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้ฟื้นฟูร่างกายพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และยังเป็นการช่วยป้องกันผู้ป่วยจากการโรคแทรกซ้อนตามมาอีกด้วย ซึ่งผู้ดูแลต้องพึงเอาใจใส่ผู้ป่วยในเรื่องดังต่อไปนี้

 

วิธีดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง ที่ต้องมาดูแลกันเองที่บ้าน

  1. การนอน  ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงจะไม่สามารถพลิกตัวเองได้ และหากต้องนอนอยู่ในท่าเดิม

เป็นเวลานานๆ ก็อาจทำให้เกิดแผลกดทับ โอกาสที่จะติดเชื้อก็มีมากขึ้น ดังนั้น ผู้ดูแลควร

พลิกตัวผู้ป่วยทุกๆ 2 ชั่วโมง เปลี่ยนท่าในการนอน เช่น นอนหงาย นอนตะแคง

  1. การรับประทานอาหาร หากผู้ป่วยทานอาหารในท่านอน อาจจะทำให้สำลัก หรือ ปอดอักเสบ

ดังนั้นผู้ดูแลควรจัดให้ผู้ป่วย นั่งตรงก่อนจะรับประทานอาหาร และควรให้ผู้ป่วยนั่งในท่าเดิม

เพื่อให้อาหารย่อยก่อนสัก 1-2 ชั่วโมง เเล้วจึงนอนลง

  1. การขับถ่าย การใส่สายสวนปัสสาวะเข้าไปภายในร่างกายของผู้ป่วย เป็นการเพิ่มโอกาส

ในการติดเชื้อได้ง่าย ผู้ดูแลควรเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะให้ผู้ป่วยเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์

และทำความสะอาดสายด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ทุกครั้ง

  1. ช่องปาก ควรแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันขนอ่อน และบ้วนปากด้วยน้ำเกลือ ผู้ดูแลสามารถ

ใช้ผ้าก๊อซพันด้ามตะเกียบชุบน้ำอุ่น ทำความสะอาดภายในช่องปาก

 

ทางบริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีความประสงค์แจกอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ตอบแทนสังคม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่ต่าง ๆ หากผู้ใดสนใจสามารถดูเงื่อนไขการแสดงความประสงค์รับอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทาง Facebook : ประชาชื่น MRI หรือช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้