ประชาชื่น MRI ขอสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการเข้ารับการบริการ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  สำหรับการให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการเข้ารับบริการในช่วงวิกฤตนี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและการบริการที่ประทับใจแล้ว   ความปลอดภัยและความสะอาดของสถานที่ให้บริการเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้รับบริการตระหนักอย่างมาก  ความกังวลถึงเชื้อไวรัสที่กำลังระบาดอย่างหนักในขณะนี้  อาการเจ็บป่วยในบางครั้งไม่สามารถรอการรักษาได้  จึงจำเป็นที่จะต้องเข้ารับบริการ  แต่จะทำอย่างไรให้ผู้รับบริการรู้สึกปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการ

ซึ่งทางประชาชื่น MRI  มีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ  เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ โดยมีการคัดกรองเจ้าหน้าที่ รวมถึง การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องสุขา การจัดที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า    1 – 2 เมตร รวมทั้งการดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงานและบุคลากรทุกคน เช่น การใช้หน้ากากอนามัย การจัดจุดบริการเจลล้างมือ และการจัดการขยะ โดยดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในส่วนผู้รับบริการจัดให้มีการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย เมื่อพบผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ผู้รับบริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และนั่งในส่วนเฉพาะที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น

นอกจากนี้ประชาชื่น MRI ยังขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคม โดยบริจาคห้องความดันลบให้แก่ รพ.ทหารผ่านศึก เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19