โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer) เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 3 จากผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมดทั่วโลก ในประเทศไทยพบได้ผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสูงเป็นอันดับ 6 ในเพศชาย และอันดับ 9 ในเพศหญิง แม้จะไม่ได้พบบ่อยนักเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นแต่หากตรวจแล้วพบว่าป่วยเป็นโรคดังกล่าวก็มักจะอยู่ในระยะสุดท้ายของโรคซึ่งยากต่อการรักษาให้หายขาดแล้ว

สาเหตุของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุกระเพาะอาหาร ทำให้ระบบการทำงานของกระเพาะเสียหาย ซึ่งมีโอกาสที่เซลล์มะเร็งจะลุกลามหรือแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ เช่น ลำไส้ ตับ ตับอ่อน ต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น

 1. เคยมีประวัติป่วยด้วยโรคแผลในกระเพาะอาหารจากการได้รับเชื้อ Helicobacter pylori
  (H. pylori)
 2. เคยเป็นโรคกรดไหลย้อน
 3. เคยผ่าตัดด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
 4. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากหรือผู้ป่วยโรคอ้วน
 5. มีบุคคลในครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
 6. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารหมักดอง ของทอด ของมัน อาหารรสเค็มเป็นประจำ ไม่ทานอาหารประเภทผักและผลไม้ เป็นต้น
 7. สูบบุหรี่เป็นประจำ
 8. ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ เช่น มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งอัณฑะ มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น

อาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

อาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมักจะไม่แสดงอาการในระยะแรก แต่สามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้ดังนี้

1.ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรืออาหารไม่ย่อยเป็นประจำ

2.คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร

3.แสบร้อนบริเวณหน้าอก

หากปล่อยไว้อาการของโรคอาจรุนแรงขึ้น โดยสังเกตได้ดังนี้

 1. อุจจาระมีเลือดปน
 2. อาเจียนติดต่อกันเป็นเวลานาน
 3. น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ
 4. ปวดท้อง และอ่อนเพลีย โดยเฉพาะหลังจากรับประทานอาหาร

ระยะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

ระยะที่ 1 มักไม่แสดงอาการของโรค ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการแน่นท้อง ท้องอืด มีอาการปวดท้องคล้ายโรคกระเพาะซึ่งมักจะเป็นๆ หายๆ โดยเซลล์มะเร็งจะกินลึกเพียงชั้นผิวหนังแต่ยังไม่ถึงชั้นกล้ามเนื้อกระเพาะ หากตรวจพบในระยะนี้จะสามารถทำการตัดชิ้นเนื้อหรือเนื้องอกซึ่งมีโอกาสหายขาดได้

ระยะที่ 2 – 3 เซลล์มะเร็งแพร่กระจายลึกไปถึงชั้นกล้ามเนื้อกระเพาะ หรือด้านนอกของกระเพาะอาหารและมีโอการลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองมากขึ้น หากตรวจพบในระยะนี้จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดโดยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว แพทย์มักใช้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วย

ระยะที่ 4 มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด ตับ ระยะนี้ไม่สามารถผ่าตัดและให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษาให้หายขาดได้ สามารถควบคุมโรคและลดอาการของโรคเท่านั้น

การวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

ในปัจจุบันการวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเบื้องต้นจะมีการซักประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้ว จะมีการตรวจคัดกรองเพื่อหาเซลล์มะเร็งได้ดังนี้

 1. การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (Gastroscopy) โดยส่องกล้องกระเพาะอาหารเพื่อทำการตรวจประเมินรอยของโรคภายในกระเพาะอาหาร และตัดชิ้นเนื้อบริเวณที่สงสัยไปตรวจหาเซลล์มะเร็งต่อไปได้
 2. การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) หรือ ตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ทำให้เห็นอวัยวะภายในแบบสามมิติ โดยถ่ายภาพตั้งแต่หน้าอกส่วนล่างถึงบริเวณกระดูกเชิงกราน ซึ่งใช้ตรวจว่ามะเร็งกระเพาะอาหารแพร่กระจายไปส่วนไหนบ้าง
 3. การเอกซเรย์กลืนแป้ง โดยจะให้ผู้ป่วยกลืนน้ำที่ผสม Barium ซึ่งเป็นสารทึบรังสี โดยสารดังกล่าวจะไปเคลือบที่ผิวของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร และถ่ายภาพเอกซเรย์เพื่อตรวจดูเนื้อเยื้อผนังกระเพาะอาหาร
 4. การส่องกล้องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (endoscopic ultrasonography, EUS) โดยให้ผู้ป่วยกลืนเครื่องมือลงไป สามารถเห็นชั้นต่างๆของกระเพาะอาหารได้ ทำให้ทราบความลึกของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้ชัดเจน อีกทั้งยังตรวจหาการกระจายของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้กระเพาะอาหาร ซึ่งจะเห็นขนาดของต่อมน้ำเหลืองที่โตขึ้น